Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

DELAVNICE PRI PROJEKTU ARRIVAL REGIONS

Februarja 2020 je Središče Rotunda pričelo z izvajanjem projekta Arrival Regions, in sicer na področju otrok migrantov, na podlagi katerega smo sodelavci Pravnega centra za varstvo človekovih pravic uspešno izvedli prvo delavnico na temo Medkulturnega dialoga.

Na osnovni šoli v Sečovljah je preko deset predstavnikov izobraževalnih institucij participiralo na interaktivni delavnici, s katero so projektni sodelavci želeli predstaviti problematiko migrantskih otrok in njihovih staršev. Skozi razgibano debato med udeleženci je bila rdeča nit ravno postavitev konteksta migrantske problematike na območje lokalne skupnosti Piran, kjer se deležniki dnevno srečujejo z izzivi izboljšav na področju medkulturne komunikacije. Z aktivnostmi projekta si projektni sodelavci prizadevajo predstaviti dobre praksedrugih držav članic ter poiskati rešitve za vzpodbudo migrantskih družin, kako se proaktivno vključiti v socialne, izobraževalne in druge družbene aktivnosti.

Medkulturni dialog je bil na celodnevni delavnici predstavljen skozi igre vlog, deljenja mnenj in izkušenj udeležencev ter odgovori na zanimiva vprašanja, s katerimi se soočajo učitelji pri opravljanju vsakodnevnega dela z migrantskimi otroki. Skozi metode delovanja in boljšega povezovanja z drugimi akterji v lokalni skupnosti si projektna skupina prizadeva poudariti pomen dela učiteljev v osnovnih šolah in vrtcih ter deležnikom predstaviti vpliv nad otroki iz drugega kulturnega okolja. Udeleženci so aktivno izrazili zanimanje za nadaljnje sodelovanje pri projektu, ki se bo v prihodnjih mesecih izražalo skozi izvedbo dodatnih delavnic za otroke in njihove starše v osnovni šoli Sečovlje, vrtcu La Coccinella, osnovni šoli Vincenzo e Diego De Castro in osnovni šoli Ciril Kosmač Piran.

Projekti

Kontakt in urnik

Socialna mreža