Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

PODPISAN PROTOKOL O SODELOVANJU K MREŽI BASE

Pravni center za varstvo človekovih pravic je na pobudo Znanstveno raziskovalnega središča Koper pristopil k PROTOKOLU O SODELOVANJU za razvoj otrokom prjazne službe za podporo migrantom in beguncem v primerih spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, nastalega z namenom vzpostavitve mreže za izmenjavo izkušenj in znanja ter medsebojnega sodelovanja med organizacijami, ki se borijo za preprečevanje nasilja in diskriminacije.

Pri projektu BASE, ki ga sofinancira Evropska Komisija, se nudi podpora otrokom migrantom in beguncem, ki so bili žrtve spolnega nasilja. Namen projekta je preprečevanje nasilja na podlagi spola z ravojem in trajnostjo strategij za spodbujanje komunikacije in kulture zaupanja med strokovnjaki iz tega področja. Z izobraževanji in sodelovanjem med uslužbenci, žrtvami, družinami in skupnostim se dela na preprečevanju ponovne travmatizacije žrtev. Projekt prispeva k razvoju podpornih služb za primere nasilja in gradi sposobnost strokovnjakov za sporazumevanje in reševanje potreb žrtev in njihov družin.

Danes smo na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic pristopili k sodelovanju na podlagi Protokola o sodelovanju za razvoj otrokom prijazne službe za podporo migrantom in beguncem v primerih spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola pristopili k sodelovanju z namenom, da se opolnomoči kulturne mediatorke in prispeva k razvoju podpornih storitev ter osvešča širšo javnost o ranljivosti teh skupin kot žrtev spolnega nasilja in spodbuja enakost.

Projekti

Kontakt in urnik

Socialna mreža