Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

OBELEŽUJEMO EVROPSKI DAN BOJA PROTI TRGOVINI Z LJUDMI

Dne 18. oktobra obeležujemo evropski dan boja proti trgovini z ljudmi. Na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic, Koper se s pojavom trgovine z ljudmi srečujemo že vrsto let. Predvsem se na nas obračajo delavci migranti, ki so premnogokrat izkoriščani s strani svojih delodajalcev.

V Sloveniji se v zadnjem desetletju pojavljajo nove oblike in načini izkoriščanja delavcev, ki pa prepogosto ostajajo skrite. Neredko kot posledica neinformiranosti delavcev iz tujih okolij, ki velikokrat ne poznajo jezika niti vzvodov, kako bi izkoriščanje preprečili. Delodajalci svojih delavcev ne plačujejo, dolžni so delati preko delavnega časa, včasih pa tudi bivajo v povsem neprimernih nastanitvah, ki jih zanje uredi delodajalec.

Ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi želimo širšo javnost seznaniti z elementi in prepoznavnimi znaki fenomena ni vas ob tej priložnosti vabimo, da nas obiščete. Smo mnenja, da je širjenje informacij velik del preprečevanja trgovine z ljudmi, zato pri nas dobite gradiva in publikacije o nevarnostih pojava ter samozaščitnih ukrepih.

 

 

Projekti

Kontakt in urnik

Socialna mreža