Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

Varuh človekovih pravic na obisku v Kopru

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 7. avgusta 2019 s sodelavci posloval v Kopru. Skupaj so opravili 14 individualnih pogovorov s pobudniki iz Obale. V okviru obiska se je varuh Svetina sestal še z Obalno samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti, se srečal s predstavniki Pravnega centra za človekove pravice in območne enote inšpektorata za okolje in prostor ter obiskal Obalni dom upokojencev Koper.

Osrednja tema pogovora med predstavniki Pravnega centra za varstvo človekovih pravic ter varuha Svetine je bilo reševanje problematike ranljivih skupin ter izzivi sodelovanja v prihodnje. Varuh je pozdravil nudenje brezplačne pravne pomoči občankam in občanom. »Potrebo po tem so pokazali mnogi Varuhovi obiski na terenu, si pa želim, da bi tudi občine financirale tovrstno nepridobitno dejavnost, saj si mnogi ljudje ne morejo privoščiti, da bi se obrnili na odvetnike,« je izjavil Svetina.

Projekti

Kontakt in urnik

Socialna mreža