Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

Mediacijski center

Mediacijski center se je v letu 2019 ustanovil zaradi zaznane potrebe po tovrstnih storitvah v lokalnem okolju. Premalo se ljudje v primeru spora poslužujemo alternativnega reševanja sporov, med njimi mediacije, ki je lahko velikokrat bolj učinkovita od reševanja spora pred sodišči. Delo pravnikov temelji na pogajanjih, zato se na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic v zadnjih letih dnevno srečujemo s šumi v komunikaciji med našimi uporabniki, ki pogosto vodijo v nepotreben spor.

Mediacija pomeni iskanje načina rešitve spora pred nepristranskim mediatorjem. Do rešitve stranke pridejo skupaj, zato je najpomembnejši element uspešne mediacije ravno želja strank, da do rešitve pride.

Mediatorji centra so nepristranski, ne obsojajo in ne usmerjajo vpletenih v procesu. Gre za odgovornost in pomoč strankam pri učinkoviti mediaciji, da se med njima doseže soglasje. Rezultat mediacije je najpogosteje izdelava končnega sporazuma, v katerem se stranki s pomočjo mediatorja poravnata in sporazumeta na način, da je rešitev zadovoljiva za obe strani.

Mediacijo na centru nudimo predvsem za področje družinskih razmerij ter razmerij v delovnih procesih, bodisi med delodajalcem in delavcem ali med pravnimi osebami v sporu.

 


  

Stranke naročamo prek telefona 031 772 737, čakalna doba je največ 10 dni.

Cena mediacije za fizične in pravne osebe je 80 EUR na uro.

Sprti strani pokrijeta stroške mediacije v enakih delih, razen če se dogovorita drugače.

 

 

Projekti

Kontakt in urnik

ponedeljek - petek
od 8. do 16. ure 

 _________________________

 m 031 772 737 

 w www.pravni-center.si 

 e info@pravni-center.si

 

Stranke osebno sprejemamo po predhodnem naročanju.

 

 

Socialna mreža